OČKOVACÍ KALENDÁŘ v ČR platný od 1.1.2018:

věk dítětepovinné očkování
1 měsíc (od 4. dne do 6. týdne)
TBC (tuberkulóza)
pouze u rizikových dětí
3 měsíce (od 9. týdne)
I. Hexavakcina – schéma 2+1
u předčasně narozených schéma 3+1
5 měsíců
II. Hexavakcina (za 2 měsíce po I. dávce)
12 měsíců
III. Hexavakcina (za 6 měsíců po II. dávce)
13 – 18 měsíců
I. dávka MMR (vakcina Priorix)
(spalničky, zarděnky, příušnice)
5. – 6. rok
II. dávka MMR (Priorix)
DTaP – přeočkování záškrt + tetanus + černý kašel
(vakcina Boostrix, Adacel)
10. – 11. rok
DTaP + IPV – přeočkování záškrt + tetanus + černý kašel + obrna (vakcina Boostrix-Polio)
20. – 25. rok
Te – tetanus (každých 10-15let)