• ze zákona  jsou povinné
 • plně hrazené zdravotní pojišťovnou
 • k preventivní prohlídce noste s sebou kartičku zdravotní pojišťovny a zdravotní a očkovací průkaz
 •   PP u dětí do 1. roku: 
  • do 3. dnů po propuštění z porodnice
  • ve 14. dnech
  • v 6. týdnech
  • ve 3., 4., 6., 8., 10. a 12. měsíci
 • PP u dětí nad 1. rok:
  • v 18. měsících
  • ve 3. letech
  • dále ve 2-letých intervalech ( v 5., 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19. letech)
 • v 19. letech výstupní preventivní prohlídka a předání do péče dospělého praktického lékaře