• 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • 211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
  • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna
  • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven
  • 213 Revirní bratrská pojišťovna